JAARVERSLAG SV AMSTELGLORIE SEIZOEN 2020-2021

LASTEN

2020-2021

2019-2020

 

BATEN

2020-2021

2019-2020

 

 

KNVB

1.199

3.884

 

CONTRIBUTIE

1.170

4.160

MAT. & ZAALHUUR

 

 

 

LOTTO

0

998

DIVERSEN

375

459

 

RENTE

0

10

OVERSCHOT

 

825

 

NADELIG SALDO

404

 

 

 

 

 

 

 

 

1.574

5.168

 

1.574

5.168

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

2020-2021

2019-2020

 

PASSIVA

2020-2021

2019-2020

 

 

GIRO 5275106

7.559

7.911

 

Restitutie contributie spelers

1.095

 

TE VORDEREN contr.

 

 

 

KAPITAAL

7.210

7.614

BORG KNVB

45

45

 

Afrekening KNVB 2019-2020

 

 342

Restitutie KNVB

701

 

 

 

 

 

8.305

7.956

 

8.305

7.956

 

 

 

 

 

 

BEGROTING

 

 

 

BEGROTING

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN

2021-2022

2020-2021

 

BATEN

2021-2022

2020-2021

 

 

KNVB

3.800

3.900

 

CONTRIBUTIE

3.640

4.200

DIVERSEN

375

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKORT

535

100

 

4.175

4.300

 

4.175

4.300